O nás

        Ryze česká firma Elmo-plast a.s. vznikla postupně. Jako první vznikla 3. prosince 1996 společnost Elmo-plast s.r.o. transformací části fyzické osoby Ivo Martinek. V roce 2010 došlo k přechodu práv a závazků, souvisejících s vkladem podniku Elmo-plast firmy Elmo-plast s.r.o. do společnosti Elmo-plast a.s. Následně vznikla nutnost převodu stávajících projektů do nové společnosti a dne 01.09. 2011 proběhla fůze a společnost Elmo-plast s.r.o. fúzovala do firmy Elmo-plast a.s.

        Předmětem podnikání společnosti je od začátku své existence – Výroba výrobků z plastických hmot a jejich kompletace (CZ-NACE 222000 Výroba plastovýchvýrobků) a Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (OKEČ 721900 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd).

úvodní fotka        Společnost Elmo-plast a.s. je předním českým výrobcem plastového potrubí. Nabízí široký sortiment potrubních systému z polyetylenu a polypropylenu. Mezi hlavní materiály patří potrubí z materiálu PE100 a PE 100RC. V posledních letech byla rozšířena výrobní řada potrubí až do 1600 mm. Tím se firma Elmo-plast a.s. stala jediným výrobcem větších průměrů plastového potrubí HDPE v České Republice. Dále společnost Elmo-plast a.s. nabízí  polypropylenové hladké kanalizační potrubí EM-LINE®, potrubí se strukturovanou korugovanou stěnou EM-COR® a v neposlední řadě nové  potrubí se žebrovanou stěnou CORMA-RIB 2®. Ke všem trubním systémům dodáváme odpovídající tvarovky i kanalizační šachty.

Distribuce výrobků společnosti Elmo-plast a.s. probíhá z výrobního závodu:

Elmo-plast a.s.
Alojzov 171
798 04
České Republika

        Největší skupinu odběratelů firmy ELMO-PLAST v objemu až 65%  produkce tvoří obchodní společnosti, které zajišťují dodávky v regionech své působnosti pro stavební firmy.

        Společnost Elmo-plast a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6249.