Polyetylen

Základní informace

Potrubí je vyráběno z nízkohustotního materiálu LDPE 40 a vysokohustotního materiálu HDPE s označením PE 80, PE 100 a nově PE 100 RC. Rozměry a technické parametry jsou v souladu s DIN 8074, 8075 a ČSN EN 12 201.

Barva trubek se liší dle použití: černá s modrými pruhy pro vodu(celá modrá), černá s hnědými pruhy pro kanalizaci(celá hnědá). Trubky jsou dodávány v tyčích o délce 6 a 12 m. Náviny o standartní délce 100m je možné dodávat do průměru potrubí 125mm. Na zakázku je možné vyrobit návin až do délky 500m.

Použití

Potrubní systémy jsou určeny převážně pro rozvody v zemi. Pro instalaci na povrchu je nutné použít UV stabilizátor pro zlepšení životnosti. Dále je potrubí nutno vhodně podepřít či ukotvit z důvodu větší roztažnosti a menší tuhosti, než u materiálu kovových. Systém je používám zejména pro dopravu pitné a užitkové vody. Uplatnění nachází u rozvodů tlakové a podtlakové kanalizace, v dopravě potravinářského zboží, závlahové vody, stlačeného vzduchu a plynů a řady chemikálií. U sypkých látek je využíván jen tehdy, pokud nedochází při jejich přepravě k vytvoření elektrostatického náboje. Využití nachází také u různých zavlažovacích strojů, jako jsou např. pásové zavlažovače, kapkové závlahy, vhodné jsou jako sací potrubí pro čerpadla, vrty a nové systémy úspory energie u tepelných čerpadel. Velice dobrá odolnost proti pomalému šíření trhlin u nového materiálu PE 100 RC umožňuje využití potrubí u bezvýkopových prací.

Rozlišovací znaky různých materiálů PE
Vlastnosti Jednotka PE 40 PE 80 PE 100 PE 100 RC
MRS N/mm2 4 8 10 10
Měrná hmotost g/cm3 0,92 0,95 0,96 0,96
Modul pružnosti N/mm2 200 1000 1200 1200
Napětí v tahu N/mm2 9 21 23 23
Tažnost % >350 >600 >600 >600
FNCT h >120 >300 >3300
Index toku taveniny g/10 min 0,2 0,4 0,3 0,3
MFR 190°C/5kg
Svařovací skupina 005 003 003
Oblast použití vododní potrubí, závlahy vodovodní, kanalizační potrubí, chráničky vodovodní, kanalizační, průmyslové vedení vodovodní, kanalizační, průmyslové vedení pomocí novodobých metod pokládky
Spojování potrubí mechanické spojky všechny běžné metody svařování všechny běžné metody svařování všechny běžné metody svařování