Chráničky a drenážní potrubí

Potrubí je vyráběno z vysokohustotního materiálu PE 80. Rozměry i technické parametry odpovídají normě ČSN EN 12201-2. Barva potrubí je černá pro kabelobé chráničky, černá se žlutým pruhem pro plynové chráničky. Potrubí je standardně dodáváno v tyčích o délkách 6 m.

Použití

Potrubí je určeno zejména pro ochranu tlakových aplikací v vedených zemi. Používá se se u nedostatečného krytí, pro bezvýkopové technologie, u velkýchvzdáleností u inženýrských sítí. Dále nachází využití v chemickém, potravinářském a jiném průmyslovém odvětví.

PLYNOVÉ a KABELOVÉ CHRÁNIČKY HDPE PE 80
d s Hmotnost Balení d s Hmotnost Balení
[mm] [mm] [kg/m] [m] [mm] [mm] [kg/m] [m]
Barva – černá, černá se žlutým pruhem
40 3,0 0,349 6,12,100 200 7,7 4,690 6,12
50 3,0 0,444 6,12,100 200 11,9 7,110 6,12
63 3,0 0,573 6,12,100 200 18,2 10,400 6,12
63 5,8 1,050 6,12,100 225 5,5 3,860 6,12
75 4,3 0,967 6,12,100 225 8,6 5,890 6,12
75 6,8 1,470 6,12,100 225 12,8 8,550 6,12
90 3,0 0,820 6,12,100 225 20,5 13,100 6,12
90 5,1 1,380 6,12,100 250 9,6 7,300 6,12
90 8,2 2,110 6,12,100 250 14,2 10,500 6,12
110 3,5 1,183 6,12,100 250 22,7 16,200 6,12
110 4,2 1,420 6,12,100 280 10,7 9,100 6,12
110 6,3 2,070 6,12,100 280 15,9 13,200 6,12
110 10,0 3,140 6,12,100 280 25,4 20,300 6,12
125 3,9 1,510 6,12,100 315 12,1 11,500 6,12
125 7,1 2,650 6,12,100 315 17,9 16,700 6,12
125 11,4 4,060 6,12,100 315 18,7 17,600 6,12
140 4,3 1,860 6,12 315 28,6 25,600 6,12
140 8,0 3,340 6,12 355 13,6 14,600 6,12
140 12,7 5,080 6,12 355 20,1 21,100 6,12
160 3,9 1,950 6,12 355 32,2 32,500 6,12
160 6,2 3,020 6,12 400 15,3 18,500 6,12
160 9,1 4,330 6,12 400 22,7 26,900 6,12
160 14,6 6,670 6,12 400 36,6 41,200 6,12
180 6,9 3,790 6,12 450 ? ? 6,12
180 10,7 5,760 6,12 450 ? ? 6,12
180 16,4 8,400 6,12 450 ? ? 6,12
CHRÁNIČKA PRO OPTICKÉ KABELY HDPE 80
Hořlavost třídy B – nesnadno hořlavé podle ČSN 73 0862
Průměr Stěna Hmotnost Balení Průměr Stěna Hmotnost Balení
[mm] [mm] [kg/m] [m] [mm] [mm] [kg/m] [m]
Barva – černá, jiné barvy nebo proužkování na vyžádání
32 3,0 0,280 300 – 500 32 3,0 0,280 300 – 500
40 3,5 0,400 300 – 500 40 3,5 0,400 300 – 500
40 3,7 0,430 300 – 500 40 3,7 0,430 300 – 500
50 3,0 0,440 300 50 3,0 0,440 300
50 4,6 0,660 300 50 4,6 0,680 300

Perforované drenážní potrubí

Potrubí je vyráběno z vysokohustotního materiálu PE 80(100). Rozměry i technické parametry potrubí odpovídají normě ČSN EN 12201-2. Barva potrubí je černá nebo černá s modrými pruhy. Potrubí je standardně dodáváno v tyčích o délkách 6 m.

Perforace potrubí se klasicky provádí maximálně ze 2/3 průměru potrubí. Větší množství perforace by mohlo mít za následek zborcení potrubní stěny. Perforace se prování zejména liniová ale i bodová. Šířka štěrbin je 2, 4, 6, 8 a 10mm. Vše potřebné pro projektování se řídí dle české technické normy ČSN 75 9010.

1

2

 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ HDPE PE – 80,100
d SDR 17,6  SDR 17 SDR 11 d
s Hmotnost Balení s Hmotnost Balení s Hmotnost Balení
[mm] [mm] [kg/m] [m] [mm] [kg/m] [m] [mm] [kg/m] [m] [mm]
Barva – černá
50 2,9 0,440 6,12 3,0 0,453 6,12 4,6 0,666 6,12 50
63 3,6 0,688 6,12 3,8 0,721 6,12 5,8 1,050 6,12 63
75 4,3 0,976 6,12 4,5 1,020 6,12 6,8 1,470 6,12 75
90 5,1 1,390 6,12 5,4 1,460 6,12 8,2 2,120 6,12 90
110 6,3 2,080 6,12 6,6 2,170 6,12 10,0 3,140 6,12 110
125 7,1 2,660 6,12 7,4 2,760 6,12 11,4 4,080 6,12 125
140 8,0 3,340 6,12 8,3 3,460 6,12 12,7 5,080 6,12 140
160 9,1 4,350 6,12 9,5 4,520 6,12 14,6 6,670 6,12 160
180 10,2 5,480 6,12 10,7 5,710 6,12 16,4 8,420 6,12 180
200 11,4 6,790 6,12 11,9 7,050 6,12 18,2 10,400 6,12 200
225 12,8 8,550 6,12 13,4 8,930 6,12 20,5 13,100 6,12 225
250 14,2 10,600 6,12 14,8 11,000 6,12 22,7 16,200 6,12 250
280 15,9 13,200 6,12 16,6 13,700 6,12 25,4 20,300 6,12 280
315 17,9 16,700 6,12 18,7 17,400 6,12 28,6 25,900 6,12 315
355 20,1 21,200 6,12 21,1 22,100 6,12 32,2 32,800 6,12 355
400 22,7 26,900 6,12 23,7 28,000 6,12 36,3 41,600 6,12 400