Ochranná spirála a fólie

Ochranná spirála:

Velice lehká a pružná ochranná spirála vyrobená pomocí podélného spirálového řezu potrubím z polyethylenu.

Vlastnosti:

– Materiál: Polyethylen (PE)
– Materiálová stálost
– Pracovní Teplota: -30°C až 80°C

Odolnost:

Vysoká chemická odolnost, odolává povětrnostním vlivům, nenasákavý,odolný vůči abrazi, nevede elektrický proud.

Použití:

Ochranu hadic, kabelů a jejich spojování do svazků v elektrotechnice, vzduchotechnice, zemědělství(stroje) apod. Dále zlepšuje viditelnost hadic a kabelů.

Spotřeba spirály:   Øvn/Øvs ×dh       [m]

Øvn = vnější průměr hadice(kabelu) [mm]
Øvs = vnitřní průměr spirály [mm]Spiralina trasparente per cavi computer-500x500
dh = délka hadice(kabelu) [m]

Výrobky:

Ochranná spirála
Označení Materiál Průměr Stěna Roztažnost Balení
[mm] [mm] [mm] [kg/m]
Spirála PE10x1,5 PE 10 1,5 10-15 5/170
Spirála PE16x1,5 PE 16 1,5 16-22 5/70
Spirála PE20x2,0 PE 20 2,0 20-26 5/50
Ochranná spirála pro el. Vedení
Označení Materiál Průměr Stěna Roztažnost Balení
[mm] [mm] [mm] [m]
Spirála PE40x3,0 PE 40 3,0 40-50 3,0

Výstražná fólie:

Tenkovrstvá výstražná fólie je určena pro technické využití při pokládce inženýrských sítí. Je včasnou výstrahou a umožňuje zabránit poškození kabelů(potrubí) a případným poruchám v zásobování elektřinou, vodou a plynem Je vyráběna pomocí vyfukování polyethylenu s postupným navíjením na papírové role s vnitřním průměrem 76mm.

Vlastnosti:

– Materiál: Polyethylen (PE)
– Materiálová stálost
– Pracovní Teplota: -30°C až 80°C

Odolnost:

– Vysoká chemická odolnost, nevede elektrický proud.

Použití:

Varovné fólie se používají pro výstražné a signalizační označování podzemních vedení dle normy ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. Podle účelu použití jsou fólie barveny v tomto provedení:

Barva Použití
Bílá Vodovodní potrubí
Žlutá Plynovdní potrubí
Oranžová Sdělovací kabely, kabelovody
Červená Silnoproudé kabely
Modrá Železniční zabezpečovací a sdělovací kabely
Zelená Tepelné sítě
Hnědá Dálkové rozvody hořlavých kapalin
Černá Dálkové rozvody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů
Výstražná fólie
Označení Šířka [cm] Návin[m] Označení Šířka [cm] Návin[m]
Fólie bílá 22 250 Fólie modrá 22 250
30 30
Fólie žlutá 22 250 Fólie zelená 22 250
30 30
Fólie oranžová 22 250 Fólie hnědá 22 250
30 30
Fólie červená 22 50,100, Fólie černá 22 250
30 250 30
* po dohodě možnost změny metráže u všech barev