Tlakové potrubí LDPE40

Potrubí je vyráběno z rozvětveného nízkohustotního materiálu PE 40. Rozměry i technické parametry odpovídají normě ČSN EN 12201-2. Barva potrubí pro rozvody vody je černá, černá s modrými pruhy. Potrubí je standardně dodáváno ve svitcích 50, 100 a 200m. Délky lze individuálně namotat až do 500 m podle typu.

10

Použití

Potrubí je především určeno pro rozvody pitné vody. Převážně pro domovní přípojky, veškeré druhy závlahy, napojení čerpadel a studní.

Životnost

U trubek z PE materiálu je předpokládaná životnost 50 let.

Požární klasifikace

Polyetylen je zařazen do třídy hořlavosti C3 (jako hořlavý).

Tepelné a tlakové vlastnosti

PE výrobky se vyznačují dobrými tepelně – izolačními vlastnostmi. Trubky, které nejsou vystaveny mechanickému namáhání, jsou stále v rozmezí teplot -50°C až + 85°C. Pro výrobky mechanicky namáhané se doporučuje použití do +65°C. Při teplotě +20°C se používá tlak 2,5 – 25 bar.

Chemické a fyzikální vlastnosti

PE materiál má vysokou chemickou odolnost. Je stálý ke všem neoxidujícím kyselinám, louhům, solím i jejich roztokům. Neodolává silně oxidujícím činidlům (kyselina dusičná, halogeny, oleum apod.) PE materiál má prakticky nulovou navlhavost, proto je ho možné použít v prostředí s proměnnou relativní vlhkostí. Plastové potrubí má vysokou odolnost vůči abrazi, nevede elektrický proud.

Spojování trubek

  1. Mechanickými spojkami, které mohou být plastové nebo kovové. Výhodou je různá kombinace materiálů i u více oválných trubek, které mohou tvarovky zformovat.
  1. Svařování na tupo, polyfúzně nebo za pomocí elektrotvarovek. Při svařování je nutné dodržet zásady platné pro svařování. Nelze svařovat navzájem polyetylen a polypropylen. Stejně tak nelze svařit materiál PE 40 s materiálem PE 100(80). V praxi se v těchto případech používá mechanického spojení. Všeobecně platí, že spojení má vyšší pevnost v tahu, než samotná trubka.
POTRUBÍ LDPE PE – 40
Ø PN 2,5 SDR 26 PN 4 SDR 17 PN 6 SDR 11 PN 10 SDR 7,4 Ø
s m Balení s m Balení s m Balení s m Balení
[mm] [mm] [kg/m] [m] [mm] [kg/m] [m] [mm] [kg/m] [m] [mm] [kg/m] [m] [mm]
Barva – černá s modrým pruhem
16 1,3 0,059 200 16
16 1,5 0,071 200 1,8 0,090 200 2,0 0,100 100,200 2,3 0,115 200 16
20 1,5 0,080 200 1,8 0,096 200 2,0 0,118 100,200 2,8 0,150 200 20
25 2,3 0,160 100 3,5 0,230 100 25
32 2,9 0,260 100 4,4 0,370 100 32
40 3,7 0,410 100 5,5 0,580 100 40
50 4,6 0,066 50 6,9 0,910 50 50
63 5,8 1,000 50 8,6 1,440 50 63