Tlakové potrubí HDPE100 RC

30

Potrubí Elmo – plast PE100-RC (typ 1 dle PAS 1075)

Jednovrstvé, homogenní potrubí po celém průřezu z materiálu PE100-RC černé barvy. Potrubí je určeno na pokládku v zeminách třídy těžitelnosti R5, R6, F, S, G dle ČSN 73 6133. Dále se může ukládat v kamenité zemině za předpokladu obsypu zeminou třídy R5, R6, F, S, G. Potrubí plni svoji funkci s poškozením tloušťky stěny do max. 10%. Materiál PE100-RC zaručuje svařitelnost s materiály PE80 a PE100 natupo i elektrospojkami.

Potrubí Elmo – plast RC-TECH z materiálu PE100-RC (typ 2 dle PAS 1075)

Potrubí RC-TECH je určeno na pokládku do otevřených výkopu bez pískového obsypu, sanační technologie a speciální pokládku potrubí. Dvě neoddělitelně spojené vrstvy zaručují odolnost proti mechanickému opotřebení.  Vnější vrstva o síle 10% tloušťky stěny má odlišnou barvu (modrá, oranžová, hnědá) slouží ke snadné detekci povrchových defektů a vrypů hlubších než 10% tloušťky stěny. Vnitřní vrstva černé barvy, která činí 90% síly stěny, je vyrobena stejně jako vnější vrstva z klasického materiálu PE100-RC.

Potrubí Elmo – plast S-TRIO z materiálu PE100-RC (typ 2 dle PAS 1075)

Potrubí PE je určeno na pokládku do otevřeného výkopu bez pískového obsypu, sanační technologie, speciální pokládky potrubí. Trojvrstvé neoddělitelné propojené potrubí zaručuje vysoké mechanické vlastnosti.

Všechny typy trubek z PE100-RC se vyznačují vysokou náročností zkoušek kontroly materiálových vlastností, která je rozhodující pro parametry životnosti potrubí stanovenou normou na max. 100 let. Základní vlastností PE100-RC  oproti standardnímu PE-100 je zvýšená odolnost materiálu proti pomalému šíření trhliny při zachování dlouhodobé tlakové odolnosti PE100  a tím dosažení vysokých úrovní dlouhodobé odolnosti a životnosti hodnot pevnosti ve ztížených podmínkách.

Pro zásyp všech trubek Elmo-plast z materiálu PE100-RC lze pro zásyp použít libovolný hutnitelný výkopový materiál, na velikosti a tvaru zrn nezáleží. Zásypový materiál nesmí pouze obsahovat součásti, které by svou hmotností mohly být příčinou stlačení průměru trubek a snížení průtoku.

Trubky Elmo-plast z materiálu PE100-RC jsou díky vynikajícím vlastnostem materiálu vhodné pro náročné pokládkové  technologie, včetně bezvýkopových:
bezpísková pokládka do výkopu, burstlining, pluhování, řízené vrtání, protlaky, frézování, relining.

Výhody:

Potrubí Elmo-plast PE100-RC

 • Snížené riziko selhání poškozené trubky
 • Odolnost bodového zatížení
 • Zvýšená odolnost proti bodové korozi za napětí
 • Robustní ochrana proti poškození
 • Prodloužená životnost
 • Zlepšená svařitelnost
 • Bezpísková pokládka do výkopu
 • Vhodné pro bezvýkopové technologie
 • Snadné rozlišení trubek – barva pruhů dle media
 • Černá barva zvyšující UV stabilitu při skladování

Potrubí Elmo-plast RC-TECH/S-TRIO

 • Snížené riziko selhání poškozené trubky
 • Odolnost bodového zatížení
 • Zvýšená odolnost proti bodové korozi za napětí
 • Prodloužená životnost
 • Zlepšená svařitelnost
 • Robustní ochrana proti poškození
 • Bezpísková pokládka do výkopu
 • Vhodné pro bezvýkopové technologie
 • Snadná detekce pod zemí
 • Snadné odlišení trubek – barva vnější vrstvy dle media
 • Umožňuje snadnou detekci povrchových defektů a vrypů hlubších než 10% tloušťky stěny