Tlakové potrubí HDPE100

Potrubí je vyráběno z vysokohustotního materiálu PE 100. Rozměry i technické parametry odpovídají normě ČSN EN 12201-2. Barva potrubí pro rozvody vody je černá, černá s modrými pruhy nebo modrá. Potrubí pro kanalizaci je barvy černé s hnědými pruhy. Potrubí je standardně dodáváno v tyčích o délkách 6 a 12m. Svitky je možné dodat až do průměru 180 mm. Délky lze individuálně namotat až do 500 m podle typu.

PE-1

Použití

Potrubní systémy jsou využívány převážně pro rozvod v zemi. Pro instalaci na povrchu se používají trubky v tyčích, které je nutné vhodně podepřít či ukotvit z důvodů větší roztažnosti a menší tuhosti, než u materiálů kovových. Svitky se pro povrchové instalace nepoužívají. Systém je používán pro dopravu pitné vody, uplatnění nachází také v dopravě potravinářského zboží, užitkové a závlahové vody, stlačeného vzduchu a plynů, různé řady chemikálií, u rozvodů tlakové a podtlakové kanalizace. U sypkých látek je vyžíván jen tehdy, pokud nedochází při jejich přepravě k vytvoření elektrostatického náboje. Uplatnění nachází také u různých zavlažovacích strojů, jako jsou např. pásové zavlažovače, kapkové závlahy, vhodné jsou jako sací potrubí pro čerpadla, vrty a potrubí tepelných čerpadel. Velice dobrá pružnost umožňuje jejich využití při bezvýkopových pracích.

Životnost

U trubek z PE materiálu je předpokládaná životnost 50 let.

Požární klasifikace

Polyetylen je zařazen do třídy hořlavosti C3 (jako hořlavý).

Tepelné a tlakové vlastnosti

PE výrobky se vyznačují dobrými tepelně – izolačními vlastnostmi. Trubky, které nejsou vystaveny mechanickému namáhání, jsou stále v rozmezí teplot -50°C až + 85°C. Pro výrobky mechanicky namáhané se doporučuje použití do +65°C. Při teplotě +20°C se používá tlak 2,5 – 25 bar.

Chemické a fyzikální vlastnosti

PE materiál má vysokou chemickou odolnost. Je stálý ke všem neoxidujícím kyselinám, louhům, solím i jejich roztokům. Neodolává silně oxidujícím činidlům (kyselina dusičná, halogeny, oleum apod.) PE materiál má prakticky nulovou navlhavost, proto je ho možné použít v prostředí s proměnnou relativní vlhkostí. Plastové potrubí má vysokou odolnost vůči abrazi, nevede elektrický proud.

Spojování trubek

  1. Mechanickými spojkami, které mohou být plastové nebo kovové. Výhodou je různá kombinace materiálů i u více oválných trubek, které mohou tvarovky zformovat.
  1. Svařování na tupo, polyfúzně nebo za pomocí elektrotvarovek. Při svařování je nutné dodržet zásady platné pro svařování. Nelze svařovat navzájem polyetylen a polypropylen. Stejně tak nelze svařit materiál PE 40 s materiálem PE 100(80). V praxi se v těchto případech používá mechanického spojení. Všeobecně platí, že spojení má vyšší pevnost v tahu, než samotná trubka.