Tlakové potrubí HDPE80

Potrubí je vyráběno z vysokohustotního materiálu PE 80. Rozměry i technické parametry odpovídají normě ČSN EN 12201-2. Barva potrubí pro rozvody vody je černá, černá s modrými pruhy nebo modrá. Potrubí pro kanalizaci je barvy černé s hnědými pruhy. Potrubí je standardně dodáváno v tyčích o délkách 6 a 12m. Svitky je možné dodat až do průměru 180 mm. Délky lze individuálně namotat až do 500 m podle typu.

16.4

Použití

Potrubní systémy jsou využívány převážně pro rozvod v zemi. Pro instalaci na povrchu se používají trubky v tyčích, které je nutné vhodně podepřít či ukotvit z důvodů větší roztažnosti a menší tuhosti, než u materiálů kovových. Svitky se pro povrchové instalace nepoužívají. Systém je používán pro dopravu pitné vody, uplatnění nachází také v dopravě potravinářského zboží, užitkové a závlahové vody, stlačeného vzduchu a plynů, různé řady chemikálií, u rozvodů tlakové a podtlakové kanalizace. U sypkých látek je vyžíván jen tehdy, pokud nedochází při jejich přepravě k vytvoření elektrostatického náboje. Uplatnění nachází také u různých zavlažovacích strojů, jako jsou např. pásové zavlažovače, kapkové závlahy, vhodné jsou jako sací potrubí pro čerpadla, vrty a potrubí tepelných čerpadel. Velice dobrá pružnost umožňuje jejich využití při bezvýkopových pracích.

Životnost

U trubek z PE materiálu je předpokládaná životnost 50 let.

Požární klasifikace

Polyetylen je zařazen do třídy hořlavosti C3 (jako hořlavý).

Tepelné a tlakové vlastnosti

PE výrobky se vyznačují dobrými tepelně – izolačními vlastnostmi. Trubky, které nejsou vystaveny mechanickému namáhání, jsou stále v rozmezí teplot -50°C až + 85°C. Pro výrobky mechanicky namáhané se doporučuje použití do +65°C. Při teplotě +20°C se používá tlak 2,5 – 25 bar.

Chemické a fyzikální vlastnosti

PE materiál má vysokou chemickou odolnost. Je stálý ke všem neoxidujícím kyselinám, louhům, solím i jejich roztokům. Neodolává silně oxidujícím činidlům (kyselina dusičná, halogeny, oleum apod.) PE materiál má prakticky nulovou navlhavost, proto je ho možné použít v prostředí s proměnnou relativní vlhkostí. Plastové potrubí má vysokou odolnost vůči abrazi, nevede elektrický proud.

Spojování trubek

  1. Mechanickými spojkami, které mohou být plastové nebo kovové. Výhodou je různá kombinace materiálů i u více oválných trubek, které mohou tvarovky zformovat.
  1. Svařování na tupo, polyfúzně nebo za pomocí elektrotvarovek. Při svařování je nutné dodržet zásady platné pro svařování. Nelze svařovat navzájem polyetylen a polypropylen. Stejně tak nelze svařit materiál PE 40 s materiálem PE 100(80). V praxi se v těchto případech používá mechanického spojení. Všeobecně platí, že spojení má vyšší pevnost v tahu, než samotná trubka.
POTRUBÍ HDPE PE – 80
Ø PN4 SDR 33 PN 6 SDR 17,6 PN 10 SDR 11 Ø
s Hmotnost Balení s Hmotnost Balení s Hmotnost Balení
[mm] [mm] [kg/m] [m] [mm] [kg/m] [m] [mm] [kg/m] [m] [mm]
Barva – černá s mydrým(voda) nebo hnědým(kanál) pruhem
20 1,8 0,084 6,12,200 1,9 0,112 6,12,200 20
25 2,0 0,150 6,12,100 2,3 0,171 6,12,100 25
32 1,5 0,147 6,12,100 2,0 0,196 6,12,100 2,9 0,272 6,12,100 32
40 1,6 0,200 6,12,100 2,3 0,280 6,12,100 3,7 0,430 6,12,100 40
50 1,8 0,287 6,12,100 2,9 0,440 6,12,100 4,6 0,666 6,12,100 50
63 2,0 0,339 6,12,100 3,6 0,688 6,12,100 5,8 1,050 6,12,100 63
75 2,3 0,541 6,12,100 4,3 0,967 6,12,100 6,8 1,470 6,12,100 75
90 2,8 0,791 6,12,100 5,1 1,390 6,12,100 8,2 2,120 6,12,100 90
110 3,4 1,170 6,12,100 6,3 2,080 6,12,100 10,0 3,140 6,12,100 110
125 3,9 1,510 6,12,100 7,1 2,660 6,12,100 11,4 4,080 6,12,100 125
140 4,3 1,880 6,12 8,0 3,340 6,12 12,7 5,080 6,12 140
160 4,9 2,420 6,12 9,1 4,350 6,12 14,6 6,670 6,12 160
180 5,5 3,070 6,12 10,2 5,480 6,12 16,4 8,420 6,12 180
200 6,2 3,840 6,12 11,4 6,790 6,12 18,2 10,400 6,12 200
225 6,9 4,770 6,12 12,8 8,550 6,12 20,5 13,100 6,12 225
250 7,7 5,920 6,12 14,2 10,600 6,12 22,7 16,200 6,12 250
280 8,6 7,400 6,12 15,9 13,200 6,12 25,4 20,300 6,12 280
315 9,7 9,370 6,12 17,9 16,700 6,12 28,6 25,900 6,12 315
355 10,9 11,800 6,12 20,1 21,200 6,12 32,2 32,800 6,12 355
400 12,3 15,100 6,12 22,7 26,900 6,12 36,3 41,600 6,12 400
450 13,8 19,000 6,12 25,5 34,000 6,12 40,9 52,300 6,12 450
500 15,3 23,400 6,12 28,4 42,000 6,12 45,4 64,500 6,12 500