Polypropylen

Základní informace

Potrubí je vyráběno z ekologického polypropylen s vysokým modulem pružnosti. Materiál má optimální poměr mezi tuhosti a rázovou odolností. Je stálý vůči rezistentním i chemickým látkám. Rozměry a technické parametry jsou v souladu ČSN EN 1852-1 u hladkého systému a dle ČSN EN 13 476 u žebrovaného a korugovaného systému. Dále potrubí splňuje technické parametry uváděné v normách ČSN EN 476 a ČSN EN 618-1

Barva potrubí je světle hnědo-oranžová u hladkého a korugovaného potrubí. Tmavě hnědo-oranžová u žebrovaného potrubí. Vnitřní povrch potrubí s členitým povrchem je bílý. Trubky jsou dodávány standardně v tyčích o délce 6, 3 a 1m.

Použití

Potrubní systémy z polypropylenu jsou převážně určeny pro použití u gravitačních splaškových i dešťových kanalizací, odvodnění liniových staveb, technologické a průmyslové kanalizace. Dále na aplikace, kde je požadavek na vysokou kruhovou tuhost potrubí. Zvlášť u hladkého systému EM-LINE nebo CORMA RIB 2 s robustní sílou stěny.

PP tvarovky:

Jsou nedílnou součástí dodávky potrubních systémů z materiálu PP. Firma Elmo-plast dodává velké množství různých druhů tvarovek. (např. spojky, kolena, T-kusy atd.). PP tvarovky se dělí do dvou skupin. A to na tvarovky pro hladký potrubní systém EM-LINE a na tvarovky pro žebrovaný systém CORMA RIB 2 a korugovaný systém EM-COR. Dále firma Elmo-plast dodává speciální rukodělné tvarovky, které nejsou ve standardní nabídce.

Tvarovky s hladkou stěnou:

– výroba vstřikováním bez svárů (monolitická k-ce)
– optimalizovaný tvar (min. tlakové ztráty)
– kvalitní EPDM těsnění

Tvarovky se žebrovanou stěnou

– výroba vstřikováním bez svárů (monolitická k-ce)
– optimalizovaný tvar (min. tlakové ztráty)
– kvalitní EPDM těsnění

Speciální rukodělné tvarovky

– výroba ze vstřikovaných tvarovek
– svařování pomocí kvalitních PP drátů
– optimalizovaný tvar (min. tlakové ztráty)
– kvalitní EPDM těsnění

Kanalizační šachty

– výroba vstřikováním bez svárů (monolitická k-ce)
– optimalizovaný tvar (min. tlakové ztráty)
– kvalitní EPDM těsnění