Kanalizační potrubí CORMA RIB 2®

Žebrované potrubí CORMA RIB 2 se skládá ze dvou vzájemně propojených vrstev, které tvoří kompaktní neoddělitelnou strukturu již při výrobě. Vnější ochranná vrstva s plným žebrem se vyznačuje výbornými mechanickými vlastnostmi.  Vnitřní stěna je dokonale hladká a má výborné hydraulické parametry. Vyrábí se v souladu se všemi podmínkami ČSN EN 13 476. Značení potrubí je vztaženo k vnitřním rozměrům DN/ID.

 • Kanalizační žebrované potrubí CORMA RIB 2

Materiál:

Potrubí je vyrobeno z materiálu polypropylen (PP) nové generace, který zaručuje mimořádné mechanické vlastnosti potrubí. Materiál se vyznačuje dlouhou životností až 100 let, kterou dosahuje zejména díky robustní konstrukci stěny potrubí. Potrubní systém dokonale těsní proti vnějšímu i vnitřnímu tlaku vody.

Základní vlastnosti použitého materiálu:

 • Vysoká pevnost a odolnost proti proražení
 • Výborná odolnost vůči abrazi
 • Vysoká chemická odolnost (pH 2 – pH 12)
 • Široký teplotní rozsah (- 20 °C až + 70°C (krátkodobě až 90 °C))

Výhody kanalizačního systému:

 • Nízká hmotnost potrubí
 • Snadná a efektivní montáž
 • Velmi dobrá kruhová tuhost potrubí
 • Možné opětovné využití zeminy z výkopu
 • Dlouhá životnost potrubí
 • Velice dobré hydraulické vlastnosti
 • Těsný spoj potrubí v případě deformace a posuvů

Použití:

Potrubní systém CORMA RIB 2 je převážně určen pro použití u gravitačních splaškových i dešťových kanalizací, odvodnění liniových staveb, technologické a průmyslové kanalizace. Dále na aplikace, kde je požadavek na vysokou kruhovou tuhost potrubí s robustní sílou stěny.