Kanalizační potrubí EM-COR®

Popypropylenové kanalizační trubky EM-COR® SN8/SN10

NÁSLEDKEM ROZSÁHLÉHO POŽÁRU JE VÝROBA POTRUBÍ DOČASNĚ ZRUŠENA.

54

Trubky systému EM-COR® mají dvouvrstvou stěnu progresivní konstrukce. Vnější korugovaná stěna s dutým žebrem, je nositelem vysoké kruhové tuhosti a výborným mechanických vlastností. Vnitřní hladká stěna vykazuje velice příznivé hodnoty drsnosti a tedy i výborné hydraulické parametry.

Obě současně vyráběné – vytlačované stěny tvoří kompaktní neoddělitelnou strukturu. Trubky i tvarovky jsou vyráběny z polypropylenu nové generace, který zaručuje mimořádné mechanické vlastnosti trubek, vynikající odolnost vůči abrazi, výborné hydraulické vlastnosti a vysokou tepelnou a chemickou odolnost. Kanalizační systém EM-COR® je určen pro venkovní gravitační kanalizace splaškové i dešťové, pro odvodňování liniových staveb a pro technologické a průmyslové kanalizace.

Charakteristické vlastnosti kanalizačního systému EM-COR®

  • Nízká hmotnost

snadná a rychlá montáž bez nutnosti využívat těžkou manipulační techniku

  • Vysoká pevnost a rázová odolnost

snižuje ztráty při nesprávném skladování a manipulaci, zajišťuje dlouhodobě stabilní vlastnosti a tím i vysokou životnost

  • Mimořádná tepelná odolnost

umožňuje nasazení trub EM-COR® v podmínkách kdy je vyžadovaná vysoká tepelná odolnost, odolnost vůči nízkým teplotám umožňuje provádět montážní práce i v zimě při nízkých teplotách

  • Vysoká chemická odolnost

v rozsahu 2 -14 pH je základní podmínkou dlouhodobé životnosti i podmínkách technologických a průmyslových kanalizací a skládek

  • Dlouhodobá životnost

zaručená vlastnostmi kvalitního materiálu, především vynikající odolnosti vůči abrazi a progresivní konstrukce trubek

  • Šetrnost k životnímu prostředí

je zajištěna bezproblémovými možnostmi ekologické likvidace recyklací

 

Kanalizační systém EM-COR® je vyráběn v souladu se všemi podmínkami EN 13 476, ČSN EN 476, ČSN EN 681 – 1. Kanalizační systém EM-COR® certifikován pro použití v České a Slovenské republice.