Kanalizační potrubí EM-LINE®

Vysokozatižitelný kanalizační plnostěnný hladký systém EM-LINE® SN8/SN10/SN12/SN16:

66

Kanalizační systémy EM-LINE® splňují nové podmínky stávající normy ČSN EN 1852-1 pro kanalizační potrubní systémy z polypropylenu. Výsledky testů na kruhovou tuhost u výrobků EM-LINE® převyšují požadavky normy ČSN EN 1852-1 a tím zaručují vysokou bezpečnost celého systému. Vysoce zatížitelné výrobky EM-LINE® splňují i ty nejnáročnější podmínky pro výstavbu kanalizačních sítí.

Výroba EM-LINE®:

Pro výrobu EM-LINE PP SN8/SN10/SN16 se používá čistý polypropylen bez plniv s vysokým modulem pružnosti, tak jak říká norma ČSN EN 1852-1. Tento materiál má optimální vlastnosti na mezi tuhosti a rázové pevnosti. Je stálý vůči rezistentním i chemickým látkám. Ekologické hledisko splňuje i po desetiletích jak při nízkých (-20°C), tak i vysokých teplotách +70°C (krátkodobě až +90°C).

Vlastnosti  EM-LINE®:

1)Velká kruhová tuhost – EM-LINE PP SN10 (10kN/m2) převyšuje parametry klasických potrubních systémů SN4 a SN8.

EM-LINE PP SN16 (16kN/m2) je určen do extrémních úložných podmínek nebo pro ukládání s nízkým a vysokým překrytím a lze ho maximálně zatěžovat.

2)Svařitelnost potrubí – celý systém lze spojovat pomocí elektrotvarovek a tzv. „natupo“ a tím vytvářet dokonalé spojení celého systému.

3)Hydraulika potrubí a oděru-vzdornost – potrubí má velice hladkou vnitřní plochu a tím lze používat EM-LINE u malých spádů. Hladká stěna i po mnohaletém provozu nevykazuje opotřebení oděrem.

4)Velká rázová pevnost a odolnost u bodového zatížení zabezpečí ideální bezpečnost celého systému. Polypropylen má dlouhodobou únavovou pevnost a také při max. deformacích do 30% nedojde k poškození.

5)Těsnost systému – ve spoji je speciální těsnění EPDM zabezpečující dokonalé spojení a vykazuje velikou těsnost i při deformaci či při vyosení spoje.

Výhody:

  • Jednoduché spojení (systém tvarovek PP)
  • široké teplotní rozmezí pro použití (-20C° až 90°C)
  • dokonale hladký povrch (menší riziko usazenin)
  • vysoká kruhová i podélná tuhost
  • odolnost proti nárazům, otěru a zatížení včetně dynamického
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoké transportní rychlosti v potrubí
  • ekologický a zdravotně nezávadný materiál