Produkty

EM-LINE

Vysokozatížitelný kanalizační plnostěnný hladký systém.

Systém potrubí a tvarovek EM-LINE představuje spolehlivé řešení gravitační splaškové i dešťové kanalizace – a to i v obtížném terénu s vysokým zatížením. Nabízí kruhové tuhosti SN8, SN10, SN12 a SN16. A díky provedení s hladkými konci, naformovanými hrdly z potrubí a EPDM těsnění s PP fixačními kroužky umožňuje rychlou pokládku bez vysokých nároků na řemeslnou odbornost.

110 - 800 DN Průměr

1000 - 6000 mm Délka

SN8 - SN16 Kruhová tuhost

3,8 - 36,4 mm Síla stěny

Hlavní výhody produktu

 • Houževnaté
 • Kruhově i podélně tuhé
 • Rázuvzdorné
 • Možnost svařovaného spoje
 • Vysoce hladká vnitřní stěna
 • Oděruvzdorné a bez sklonu k zanášení
 • Odolné vůči prorůstání kořenu
 • Vhodné pro vysokou transportní rychlost
 • Vhodné řešení pro svařované spoje
 • Chemicky a tepelně odolné
 • Zdravotně nezávadný a ekologický materiál
 • Rychlá a na odbornost nenáročná montáž
 • Možnost pokládky i při –10 °C

Materiál

Kanalizační potrubí EM-LINE exceluje vysokou kruhovou i podélnou tuhostí, odolností vůči nárazům i dynamickému zatížení, chemickou a teplotní odolností. Splňuje náročné podmínky normy ČSN EN 1852, díky čemuž ho můžete položit i v obtížném terénu s vysokým zatížením. A umožňuje rychlou pokládku i při –10 °C bez vysokých nároků na řemeslnou odbornost.

Systémy EM-LINE se vyrábějí z čistého polypropylenu bez plniv, s vysokým modulem pružnosti. Díky tomu těží z předních vlastností polypropylenu: jsou lehké, vysoce pružné, kruhově tuhé, pevné, odolné vůči nárazům i chemikáliím. Nepodléhají vnitřnímu pnutí a tepelné roztažnosti. Je možné je pokládat i při –10 °C. A ekologické požadavky splňují po celou dobu své životnosti přesahující 100 let.

Technické parametry

Chemická odolnost

Trubky EM-LINE odolávají běžným splaškům a složkám zeminy. Použitý polypropylen jim propůjčuje nejen odolnost vůči kyselinám i zásadám v rozsahu pH 2 – pH 13 a solím, ale také odolnost vůči chemickým sloučeninám definovaným v TNI ISO/TR 10358. K chemickému narušení by mohlo výjimečně dojít jen v případě styku se silnými oxidačními činidly a některými aromatickými uhlovodíky.

Požární klasifikace

Trubky EM-LINE jsou dle ČSN EN 13 501 zařazeny do třídy hořlavosti E coby „výrobky schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene“.

Zákonné požadavky na jakost

Systém EM-LINE, jakož i ostatní systémy dodávané firmou ELMO-PLAST a.s., odpovídají požadavkům Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a aktuálnímu nařízení vlády o technických požadavcích na stavební výrobky.

Prohlášení o shodě najdete v záložce ke stažení.

Teplotní údaje

Teplota média

Trubky EM-LINE jsou určeny k dopravě odpadních vod do 100 °C. Při dlouhodobém provozu ve vyšších teplotách je nutno vzít v potaz snižování E-modulu polypropylenu. Trvalý provoz je vhodný jen do 60 °C, bez zatížení až do 90 °C. Materiál není nadměrně zatěžován pozvolným střídáním teplot.

Manipulace a skladování

Materiál potrubí EM-LINE netrpí velkou teplotní roztažností, ani nekřehne při běžných mrazech. Díky tomu je ho možno skladovat za běžných teplot na volném prostranství.

Systém EM-LINE navíc splňuje zpřísněné požadavky normy ČSN EN 1852 a umožňuje pokládku i při tep- lotách −10 °C (označeno symbolem sněžné vločky).

Oblasti použití

Systémy EM-LINE se snadno pokládají v místech s minimálním prostorem pro manipulaci. Právě v těchto místech je vhodné použít EM-LINE, protože je třeba se vypořádat s nepřístupností pro hutnící techniku, nutností rychlé pokládky, přítomností dalších sítí, četnými navážkami, nerovnoměrným a nestabilním obsypem a jinými obtížemi.

Díky houževnatosti, splňující zpřísněnou normu ČSN EN 1852, je potrubí EM-LINE možno pokládat i při -10 °C. Zohlednění pokládky při designu trubek umožňuje rychlou pokládku bez vysokých nároků na řemeslnou odbornost.

Vysoká životnost (min. 100 let, předpokládaná 120 let) umožňuje EM-LINE použít i tam, kde je velmi špatná přístupnost a je nutno se spolehnout na bezproblémový provoz a případné kontroly kamerou.

Ekologie a odpady

Materiál systému EM-LINE – polypropylen – je zdravotně nezávadný. Neobsahuje těžké kovy, chlor ani změkčovadla. Polypropylen se skládá pouze z atomů uhlíku a vodíku. Při jeho hoření vzniká pouze oxid uhličitý a vodní pára. Hoření neprodukuje žádné toxické halogenované uhlovodíky, ani jiné karcinogenní zplodiny. Ekologická zátěž jeho spalování je menší než u spalování dřeva. Při výrobě trubek EM-LINE, ani při jejich zpracování se nepoužívají žádné zdraví škodlivé látky.

Skladování polypropylenových trubek EM-LINE – stejně jako jejich použití je ekologicky nezávadné. Systém EM-LINE se velmi jednoduše recykluje, a to jak materiálově, tak energeticky.

Společnost ELMO-PLAST a.s. provozuje program neustálého vývoje produktů, a proto si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění specifikaci svých produktů bez upozornění.

Veškeré informace v na webových stránkách  jsou poskytovány v dobré víře a považovány za správné v době její inzerce.

Nelze však přijmout jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí nebo nesprávné předpoklady.

Materiálem nešetříme. Přírodu ano.

1

Vyrobené z čistého plastu

2

Chemicky a tepelně odolné

3

Tlusté stěny i v záhybech

4

Praktické skladování a přeprava

5

Komplexní systémy

6

Výborná pružnost a odolnost

7

Vyrobené v České republice

8

Program kontinuálního vývoje

Přes 25 let inovace nás dovedli k světové kvalitě

Dopřejte svému projektu to nejlepší.

ELMO-PLAST a.s.

Alojzov 171
798 04 Alojzov
Česká republika


Otevírací doba:
Po-Pá 7:00 - 14:00

IČO: 281 26 548
DIČ: CZ 281 26 548

Telefon:
+420 582 331 950

Email:
elmoplast@elmoplast.cz

+420 582 331 950