Produkty

HDPE 100-RC

Moderní tlakové potrubí pro rozvody vodovodních a kanalizačních řadů.

Jednovrstvé, homogenní potrubí po celém průřezu z materiálu PE100-RC černé barvy. Potrubí je určeno na pokládku v zeminách třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti R5, R6, F, S, G dle ČSN 73 6133. Dále se může ukládat v kamenité zemině za předpokladu obsypu zeminou třídy R5, R6, F, S, G. Potrubí plní svoji funkci s poškozením tloušťky stěny do max. 10%. Materiál PE100-RC zaručuje svařitelnost s materiály PE80 a PE100 natupo i elektrospojkami.

Dostupné tlakové řady: SDR26 / PN6, SDR17 / PN10, SDR11 / PN16, SDR9 / PN20, SDR7,4 / PN25.

32 -1600 DN Průměr

3 - 94,8 mm Síla stěny

0,28 - 451 kg/m Hmotnost

Hlavní výhody produktu

  • Vysoká pevnost trubek
  • Mimořádná flexibilita pro ohýbání tvarování
  • Snadné svařování pomocí elektrospojek nebo na tupo
  • Zdravotně nezávadné
  • Komplexní ochrana proti poškození snadná a flexibilní pokládka
  • Možnost bezvýkopové pokládky prodloužená životnost
  • Možnost pokládky bez pískového lože

Materiál

Jednovrstvé, homogenní potrubí po celém průřezu z materiálu PE100-RC černé barvy. Potrubí je určeno na pokládku v zeminách třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti R5, R6, F, S, G dle ČSN 73 6133. Dále se může ukládat v kamenité zemině za předpokladu obsypu zeminou třídy R5, R6, F, S, G. Potrubí plní svoji funkci s poškozením tloušťky stěny do max. 10%. Materiál PE100-RC zaručuje svařitelnost s materiály PE80 a PE100 natupo i elektrospojkami.

Trubky HDPE jsou mimořádně pružné, proto odolávají krátkodobému přetížení a dynamickému zatížení mnohem lépe, než trubky pevné. Jsou vysoce odolné proti sedání zeminy i technické seismicitě. Vysoká tepelná roztažnost (asi 10 – 15 x vyšší než u znýmých kovů) je využitelná při některých aplikacích (o tom pojednává samostatná kapitola).

Odpady a ekologie

Plastové materiály jsou aktuálně považovány za velmi ekologické pro vedení většiny inženýrských sítí. Technologie výroby trubek a tvarovek šetří životní prosředí v souvislosti s nízkými výrobními teplotami, ale také pro jeho téměř stoprocentní recyklaci odpadu z výroby. Při použití se chovají přísně ekologicky (těsní, vykazují bezporuchový provoz a dlouhou životnost). Neuvolňují do okolí (vody, zeminy, vzduchu) žádné agresivní látky. Recyklace tříděných a znečištěných plastů je energeticky nenáročná (není nutné ohřívání materiálu), a tím ještě umocňují ekologický přínos. Také netříděné nebo znečištěné plasty mohou být cenným zdrojem energie.

Polyetylén nevykazuje žádné zdravotní ohrožení. Při výrobě jsou vyloučeny zdraví škodlivé příměsi. Při hoření vznikají zplodiny podobně jako při hoření parafínové svíčky, obsahují však méně škodlivin než při hoření např. cigaret, uhlí, dříví nebo papíru. Zplodiny obsahují (jako když hoří jakýkoliv materiál) oxid uhličitý nebo oxid uhelnatý – smrtelně jedovatý.

Chemická odolnost

Trubky HDPE jsou nejvhodnější k přepravě látek, které nenarušují materiál trubek.

Lze použít pro média s pH mezi 2 až 12, tj. vody mohou vykazovat i silně kyselou nebo silně zásaditou reakci. Trubky lze proto použít pro celou řadu reakčních tekutin v různých průmyslových odvětvích. Plastová potrubí nerezaví, jsou intaktní k biokorozi i bez zvláštní povrchové úpravy, nejsou potravou pro hlodavce!

Odolávají běžným desinfekčním prostředkům v koncentracích a dobách působení běžně používaných pro desinfekci rozvodů pitné vody (neuvažuje se s dlouhodobým použitím potrubí pro jejich dopravu). Dále odfolávají vlivu běžných složek půdy včetně umělých hnojiv.

Polyetylén neodolává dlouhodobému vlivu organických chemikálií (např. toluénu, benzénu) a mnohým dalším ropným produktům. Při dopravě produktů s vysokým podílem ropných produktů se může životnost potrubí vlivem těchto chemikálií snižovat výrazněji než stanovují normy nebo jak je uvedeno v tomto katalogu. Životnost může klesat i kvůli zvyšující se teplotě. Také směsové chemické látky mohou vykazovat vyšší agresivitu, než látky nesmíchané.

Společnost ELMO-PLAST a.s. provozuje program neustálého vývoje produktů, a proto si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění specifikaci svých produktů bez upozornění.

Veškeré informace v na webových stránkách  jsou poskytovány v dobré víře a považovány za správné v době její inzerce.

Nelze však přijmout jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí nebo nesprávné předpoklady.

Materiálem nešetříme. Přírodu ano.

1

Vyrobené z čistého plastu

2

Chemicky a tepelně odolné

3

Tlusté stěny i v záhybech

4

Praktické skladování a přeprava

5

Komplexní systémy

6

Výborná pružnost a odolnost

7

Vyrobené v České republice

8

Program kontinuálního vývoje

Přes 25 let inovace nás dovedli k světové kvalitě

Dopřejte svému projektu to nejlepší.

ELMO-PLAST a.s.

Alojzov 171
798 04 Alojzov
Česká republika


Otevírací doba:
Po-Pá 7:00 - 14:00

IČO: 281 26 548
DIČ: CZ 281 26 548

Telefon:
+420 582 331 950

Email:
elmoplast@elmoplast.cz

+420 582 331 950