Produkty

HDPE 100

Jednovrstvé, homogenní potrubí po celém průřezu z materiálu PE100.

Potrubí je vyráběno z vysokohustotního materiálu PE 100. Rozměry i technické parametry odpovídají normě ČSN EN 12201-2. Barva potrubí pro rozvody vody je černá, černá s modrými pruhy nebo modrá. Potrubí pro kanalizaci je barvy černé s hnědými pruhy. Potrubí je standardně dodáváno v tyčích o délkách 6 a 12 m. Svitky je možné dodat až do průměru 180 mm. Délky lze individuálně namotat až do 500 m podle typu.

Dostupné tlakové řady: SDR26 / PN6, SDR17 / PN10, SDR11 / PN16, SDR9 / PN20, SDR7,4 / PN25.

20 - 1600 DN Průměr

1,8 - 94,8 mm Síla stěny

0,31 - 451 kg/m Hmotnost

Hlavní výhody produktu

  • Vysoká pevnost trubek
  • Mimořádná flexibilita pro ohýbání tvarování
  • Snadné svařování pomocí elektrospojek nebo na tupo
  • Zdravotně nezávadné
  • Komplexní ochrana proti poškození snadná a flexibilní pokládka

Materiál

Potrubí je vyráběno z vysokohustotního materiálu PE 100. Rozměry i technické parametry odpovídají normě ČSN EN 12201-2. Barva potrubí pro rozvody vody je černá, černá s modrými pruhy nebo modrá. Potrubí pro kanalizaci je barvy černé s hnědými pruhy. Potrubí je standardně dodáváno v tyčích o délkách 6 a 12 m. Svitky je možné dodat až do průměru 180 mm. Délky lze individuálně namotat až do 500 m podle typu.

Trubky HDPE jsou mimořádně pružné, proto odolávají krátkodobému přetížení a dynamickému zatížení mnohem lépe, než trubky pevné. Jsou vysoce odolné proti sedání zeminy i technické seismicitě. Vysoká tepelná roztažnost (asi 10 – 15 x vyšší než u znýmých kovů) je využitelná při některých aplikacích (o tom pojednává samostatná kapitola).

Odpady a ekologie

Plastové materiály jsou aktuálně považovány za velmi ekologické pro vedení většiny inženýrských sítí. Technologie výroby trubek a tvarovek šetří životní prosředí v souvislosti s nízkými výrobními teplotami, ale také pro jeho téměř stoprocentní recyklaci odpadu z výroby. Při použití se chovají přísně ekologicky (těsní, vykazují bezporuchový provoz a dlouhou životnost). Neuvolňují do okolí (vody, zeminy, vzduchu) žádné agresivní látky. Recyklace tříděných a znečištěných plastů je energeticky nenáročná (není nutné ohřívání materiálu), a tím ještě umocňují ekologický přínos. Také netříděné nebo znečištěné plasty mohou být cenným zdrojem energie.

Polyetylén nevykazuje žádné zdravotní ohrožení. Při výrobě jsou vyloučeny zdraví škodlivé příměsi. Při hoření vznikají zplodiny podobně jako při hoření parafínové svíčky, obsahují však méně škodlivin než při hoření např. cigaret, uhlí, dříví nebo papíru. Zplodiny obsahují (jako když hoří jakýkoliv materiál) oxid uhličitý nebo oxid uhelnatý – smrtelně jedovatý.

Chemická odolnost

Trubky HDPE jsou nejvhodnější k přepravě látek, které nenarušují materiál trubek.

Lze použít pro média s pH mezi 2 až 12, tj. vody mohou vykazovat i silně kyselou nebo silně zásaditou reakci. Trubky lze proto použít pro celou řadu reakčních tekutin v různých průmyslových odvětvích. Plastová potrubí nerezaví, jsou intaktní k biokorozi i bez zvláštní povrchové úpravy, nejsou potravou pro hlodavce!

Odolávají běžným desinfekčním prostředkům v koncentracích a dobách působení běžně používaných pro desinfekci rozvodů pitné vody (neuvažuje se s dlouhodobým použitím potrubí pro jejich dopravu). Dále odvolávají vlivu běžných složek půdy včetně umělých hnojiv.

Polyetylén neodolává dlouhodobému vlivu organických chemikálií (např. toluénu, benzénu) a mnohým dalším ropným produktům. Při dopravě produktů s vysokým podílem ropných produktů se může životnost potrubí vlivem těchto chemikálií snižovat výrazněji než stanovují normy nebo jak je uvedeno v tomto katalogu. Životnost může klesat i kvůli zvyšující se teplotě. Také směsové chemické látky mohou vykazovat vyšší agresivitu, než látky nesmíchané.

Kontrola a certifikace

Společnost ELMO-PLAST s.r.o. konstantně zaručuje vysokou kvalitů svých výrobků a přísně dbá na ekologii. Dodržuje zákonem stanovené předpisy o distribuci a schalování výrobků i
nakupovaného zboží. Plastové potrubní systémy jsou v souladu se zákonem č. 22 / 1997 Sb. o technických parametrech výrobků a také s aktuálním nařízením vlády, stanovují cím technické požadavky na stavební komponenty.

Na požádání vystaví společnost ELMO-PLAST doklad o kvalitě, tzv. inspekční certifikát, vystavený podle EN 10 204 – 3. 1. pro každou výrobní šarži trubky. Inspekční certifikát obsahuje vlastnosti a zkoušky suroviny a hodnocení trubky.

Materiálem nešetříme. Přírodu ano.

1

Vyrobené z čistého plastu

2

Chemicky a tepelně odolné

3

Tlusté stěny i v záhybech

4

Praktické skladování a přeprava

5

Komplexní systémy

6

Výborná pružnost a odolnost

7

Vyrobené v České republice

8

Program kontinuálního vývoje

Přes 25 let inovace nás dovedli k světové kvalitě

Dopřejte svému projektu to nejlepší.

ELMO-PLAST a.s.

Alojzov 171
798 04 Alojzov
Česká republika


Otevírací doba:
Po-Pá 7:00 - 14:00

IČO: 281 26 548
DIČ: CZ 281 26 548

Telefon:
+420 582 331 950

Email:
elmoplast@elmoplast.cz

+420 582 331 950