Produkty

ULTRA SOLID PP KG

Kanalizační systém nové generace.

Ultra Solid PP KG je systém plnostěnného hladkého potrubí pro gravitační splaškové a dešťové kanalizace. Trubky jsou z optimalizovaného polypropylenu a díky tomu mají vyšší pružnost, tuhost i houževnatost. Systém Ultra Solid PP KG se hodí do míst s vyššími vrcholovými tlaky i do extrémních hloubek s vysokou hladinou podzemní vody. Kvůli materiálovým parametrům je není problém nasadit ani v potravinářských provozech či pod dálničními vozovkami.

110 - 800 DN Průměr

3,4 - 33,9 mm Síla stěny

1000 - 6000 mm Délka

SN8 - SN16 Kruhová tuhost

Parametry produktu

Parametry ULTRA SOLID PP KG

Hlavní výhody produktu

  • Inovativní materiál z polypropylenu
  • Menší síla stěny při zachování vysoké pružnosti, tuhosti i houževnatosti
  • Kvalitnější alternativa PVC systémů
  • Ekologický a zdravotně nezávadný materiál
  • Vysoká teplotní a chemická odolnost
  • Rázuvzdornost, možnost pokládky při teplotách pod bodem mrazu
  • Odolné vůči prorůstání kořenu
  • Vhodné pro místa s velkým statickým a dynamickým zatížením
  • Vhodné pro potravinářské provozy
  • Vhodné i v ochranných pásmech zdrojů pitné vody (odolnost tlaku až 2,4 barů)

Materiál

Ultra Solid PP KG spoléhá na optimalizovaný polypropylen. Ten umožňuje při menší šíři stěny zachovat vysokou pružnost, tuhost i houževnatost trubek.

Přitom potrubí Ultra Solid PP KG těží i z vlastností polypropylenu samotného: je lehké, vysoce odolné vůči chemikáliím i nárazům. Je možné ho pokládat i v teplotách pod bodem mrazu. A dosahuje životnosti přes 100 let.

Potrubí ULTRA SOLID PP KG se vyrábí z čistého polypropylenu bez plniv, s vysokým modulem pružnosti. Polypropylen vykazuje nejen vysokou pružnost a kruhovou tuhost, ale i obecnou pevnost – a to při zachování vysoké rázové odolnosti. Zároveň je nepoddajný, nepodléhá vnitřnímu pnutí a tepelné roztažnosti.

Technické parametry

Chemická odolnost

Trubky ULTRA SOLID PP KG odolávají běžným splaškům a složkám zeminy. Použitý polypropylen jim propůjčuje nejen odolnost vůči kyselinám i zásadám v rozsahu pH 2 – pH 13 a solím, ale také odolnost vůči chemickým sloučeninám definovaným v TNI ISO/TR 10358. K chemickému narušení by mohlo výjimečně dojít jen v případě styku se silnými oxidačními činidly a některými aromatickými uhlovodíky.

Teplotní údaje

TEPLOTA MÉDIA

Trubky ULTRA SOLID PP KG jsou určeny k dopravě odpadních vod do 100 °C. Při dlouhodobém provozu ve vyšších teplotách je nutno vzít v potaz snižování E-modulu polypropylenu. Trvalý provoz je vhodný jen do 60 °C, bez zatížení až do 90 °C. Materiál není nadměrně zatěžován pozvolným střídáním teplot.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Materiál potrubí ULTRA SOLID PP KG netrpí velkou teplotní roztažností, ani nekřehne při běžných mrazech. Díky tomu je ho možno skladovat za běžných teplot na volném prostranství.

Systém ULTRA SOLID PP KG navíc splňuje zpřísněné požadavky normy ČSN EN 1852 a umožňuje pokládku i při teplotách −10 °C (označeno symbolem sněžné vločky).

Oblasti použití

Systém ULTRA SOLID PP KG je určen pro gravitační splaškovou a dešťovou kanalizaci s vysokými nároky na použité potrubí.

Systémy ULTRA SOLID PP KG se snadno pokládají v místech s minimálním prostorem pro manipulaci. Právě v těchto místech je vhodné použít ULTRA SOLID PP KG, protože je třeba se vypořádat s nepřístupností pro hutnící techniku, nutností rychlé pokládky, přítomností dalších sítí, četnými navážkami, nerovnoměrným a nestabilním obsypem a jinými obtížemi.

Ekologie a odpady

Materiál systému ULTRA SOLID PP KG – polypropylen – je zdravotně nezávadný. Neobsahuje těžké kovy, chlor ani změkčovadla.

Polypropylen se skládá pouze z atomů uhlíku a vodíku. Při jeho hoření vzniká pouze oxid uhličitý a vodní pára. Hoření neprodukuje žádné toxické halogenované uhlovodíky, ani jiné karcinogenní zplodiny. Ekologická zátěž jeho spalování je menší než u spalování dřeva.

Při výrobě trubek ULTRA SOLID PP KG, ani při jejich zpracování se nepoužívají žádné zdraví škodlivé látky.

Skladování polypropylenových trubek ULTRA SOLID PP KG – stejně jako jejich použití je ekologicky nezávadné. Systém ULTRA SOLID PP KG se velmi jednoduše recykluje, a to jak materiálově, tak energeticky.

Společnost ELMO-PLAST a.s. provozuje program neustálého vývoje produktů, a proto si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění specifikaci svých produktů bez upozornění.

Veškeré informace v na webových stránkách  jsou poskytovány v dobré víře a považovány za správné v době její inzerce.

Nelze však přijmout jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí nebo nesprávné předpoklady.

Materiálem nešetříme. Přírodu ano.

1

Vyrobené z čistého plastu

2

Chemicky a tepelně odolné

3

Tlusté stěny i v záhybech

4

Praktické skladování a přeprava

5

Komplexní systémy

6

Výborná pružnost a odolnost

7

Vyrobené v České republice

8

Program kontinuálního vývoje

Přes 25 let inovace nás dovedli k světové kvalitě

Dopřejte svému projektu to nejlepší.

ELMO-PLAST a.s.

Alojzov 171
798 04 Alojzov
Česká republika


Otevírací doba:
Po-Pá 7:00 - 14:00

IČO: 281 26 548
DIČ: CZ 281 26 548

Telefon:
+420 582 331 950

Email:
elmoplast@elmoplast.cz

+420 582 331 950