Produkty

GREEN-LINE PP KG

Kvalitní kanalizační systém

GREEN-LINE PP KG je systém plnostěnného hladkého potrubí s minerálními modifikátory (PP-MD) pro rozvody venkovních beztlakových kanalizačních sítí a přípojek, zejména v oblastech se středními a obtížnými podmínkami zatížení v kruhové tuhosti SN 10 a SN 16.

110 - 800 DN Průměr

1000 - 6000 mm Délka

SN10 - SN16 Kruhová tuhost

3,4 - 30,6 mm Síla stěny

Hlavní výhody produktu

  • Výroba dle normy ČSN 14 758
  • Nezaměnitelné s normou ČSN EN 18 52
  • Extrémní pevnost, otěruvzdornost
  • Kvalitnější alternativa PVC systémů
  • Ekologický a zdravotně nezávadný materiál
  • Vysoká teplotní a chemická odolnost pH2 – pH12
  • Možnost pokládky při teplotách pod bodem mrazu
  • Vhodné pro místa s velkým statickým a dynamickým zatížením
  • Vhodné pro potravinářské provozy
  • Vhodné i v ochranných pásmech zdrojů pitné vody (odolnost tlaku až 2,4 barů)

Materiál

Kanalizační potrubí GREEN-LINE PP KG vyniká extrémní pevností a teplotní odolností.

Vysoká kruhová tuhost umožňuje značné zatížení. Vzhledem k vysoké houževnatosti materiálu PP- MD je celý systém včetně těsnicích elementů dlouhodobě odolný teplotám do 90 °C.

Systém není citlivý vůči nárazům ani při teplotách pod bodem mrazu.

Systémy GREEN-LINE PP KG se hodí do míst s vysokým statickým i dynamickým zatížením.

A díky odolnosti vůči tlaku až do 2,4 barů je vhodné i pro nasazení v ochranných pásmech zdrojů pitné vody.

Kanalizační potrubí GREEN-LINE PP KG je plnostěnný, extrémně odolný potrubní systém s minerálními modifikátory. Díky tomu má potrubí vysokou kruhovou tuhost.

Technické parametry

Chemická odolnost

Trubky GREEN-LINE PP KG odolávají běžným splaškům a složkám zeminy. Použitý polypropylen jim propůjčuje nejen odolnost vůči kyselinám i zásadám v rozsahu pH 2 – pH 13 a solím, ale také odolnost vůči chemickým sloučeninám definovaným v TNI ISO/TR 10358. K chemickému narušení by mohlo výjimečně dojít jen v případě styku se silnými oxidačními činidly a některými aromatickými uhlovodíky.

Požární klasifikace

Trubky GREEN-LINE PP KG jsou dle ČSN EN 13 501 zařazeny do třídy hořlavosti E coby „výrobky schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene“.

Teplotní údaje

Teplota média

Trubky GREEN-LINE PP KG jsou určeny k dopravě odpadních vod do 100 °C. Při dlouhodobém provozu ve vyšších teplotách je nutno vzít v potaz snižování E-modulu polypropylenu. Trvalý provoz je vhodný jen do 60 °C, bez zatížení až do 90 °C. Materiál není nadměrně zatěžován pozvolným střídáním teplot.

Manipulace a skladování

Materiál potrubí GREEN-LINE PP KG netrpí velkou teplotní roztažností, ani nekřehne při běžných mrazech. Díky tomu je ho možno skladovat za běžných teplot na volném prostranství.

Systém GREEN-LINE PP KG navíc splňuje zpřísněné požadavky normy ČSN EN 14 758 a umožňuje pokládku i při tep- lotách −10 °C (označeno symbolem sněžné vločky).

Oblasti použití

Systémy GREEN-LINE PP KG se snadno pokládají v místech s minimálním prostorem pro manipulaci. Právě v těchto místech je vhodné použít GREEN-LINE PP KG, protože je třeba se vypořádat s nepřístupností pro hutnící techniku, nutností rychlé pokládky, přítomností dalších sítí, četnými navážkami, nerovnoměrným a nestabilním obsypem a jinými obtížemi.

Díky houževnatosti, splňující zpřísněnou normu ČSN EN 14 758, je potrubí GREEN-LINE PP KG možno pokládat i při -10 °C.

Ekologie a odpady

Materiál systému GREEN-LINE PP KG – polypropylen – je zdravotně nezávadný. Neobsahuje těžké kovy, chlor ani změkčovadla. Polypropylen se skládá pouze z atomů uhlíku a vodíku. Při jeho hoření vzniká pouze oxid uhličitý a vodní pára. Hoření neprodukuje žádné toxické halogenované uhlovodíky, ani jiné karcinogenní zplodiny. Ekologická zátěž jeho spalování je menší než u spalování dřeva. Při výrobě trubek GREEN-LINE PP KG, ani při jejich zpracování se nepoužívají žádné zdraví škodlivé látky.

Skladování polypropylenových trubek GREEN-LINE PP KG – stejně jako jejich použití je ekologicky nezávadné. Systém GREEN-LINE PP KG se velmi jednoduše recykluje, a to jak materiálově, tak energeticky.

Společnost ELMO-PLAST a.s. provozuje program neustálého vývoje produktů, a proto si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění specifikaci svých produktů bez upozornění.

Veškeré informace v na webových stránkách  jsou poskytovány v dobré víře a považovány za správné v době její inzerce.

Nelze však přijmout jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí nebo nesprávné předpoklady.

Materiálem nešetříme. Přírodu ano.

1

Vyrobené z čistého plastu

2

Chemicky a tepelně odolné

3

Tlusté stěny i v záhybech

4

Praktické skladování a přeprava

5

Komplexní systémy

6

Výborná pružnost a odolnost

7

Vyrobené v České republice

8

Program kontinuálního vývoje

Přes 25 let inovace nás dovedli k světové kvalitě

Dopřejte svému projektu to nejlepší.

ELMO-PLAST a.s.

Alojzov 171
798 04 Alojzov
Česká republika


Otevírací doba:
Po-Pá 7:00 - 14:00

IČO: 281 26 548
DIČ: CZ 281 26 548

Telefon:
+420 582 331 950

Email:
elmoplast@elmoplast.cz

+420 582 331 950